Dokters 4 Dokters

Advies, training en coaching

Menu

Begeleiding heidag/heidagen

Dokters4dokters begeleidt heidagen. Door veel vakgroepen / MT’s / organisatieonderdelen wordt periodiek een moment van bezinning georganiseerd. Of dit nu plaatsvindt op de eigen locatie of elders, in beide gevallen blijkt dat het bespreken van belangrijke thema’s het team versterkt en de efficiëntie en het werkplezier vergroot. Voor alle deelnemers dé...

Read More

Begeleiding vakgroepen/teams

Goed samenwerken in een groep vraagt veel van de deelnemers. Zeker als er weinig tijd is om hieraan steeds aandacht te besteden. Waar het vaak op mis gaat is: heldere communicatie op een constructieve manier feedback geven en ontvangen de ervaren veiligheid in de groep gedeelde doelen een duidelijke rolverdeling heldere afspraken over de structuur van de...

Read More

Begeleiding interactie bestuur / toezichthouders

De laatste jaren is er het nodige gaande op het gebied van Governance. Veel RvT’s en RvC’s bezinnen zich op de nieuwe regelgeving. Dokters4dokters begeleidt in dit kader: het proces van de jaarlijkse (zelf-)evaluatie RvT-RvC het proces van de jaarlijkse beoordeling van de bestuurder(s) vanuit het werkgeversperspectief, inclusief 360º feedback het...

Read More