Dokters4dokters begeleidt heidagen. Door veel vakgroepen / MT’s / organisatieonderdelen wordt periodiek een moment van bezinning georganiseerd. Of dit nu plaatsvindt op de eigen locatie of elders, in beide gevallen blijkt dat het bespreken van belangrijke thema’s het team versterkt en de efficiëntie en het werkplezier vergroot. Voor alle deelnemers dé gelegenheid om hun persoonlijke inbreng te borgen.
Wij zorgen ervoor dat ook de leidinggevende als deelnemer kan participeren en geen aandacht hoeft te besteden aan het proces of het verloop van de bijeenkomst.

We inventariseren in het voortraject de te bespreken onderwerpen en de verwachtingen m.b.t. de uitkomsten.

Vervolgens organiseren wij passende werkvormen om deze te behandelen, begeleiden de dag(-en) en vatten desgewenst het resultaat samen in een rapport of afspraken-lijst.
Elk ontwerp voor een hei-dag(-dagen) wordt op maat gemaakt. We denken met u mee om dit op een inspirerende wijze vorm te geven.