De laatste jaren is er het nodige gaande op het gebied van Governance. Veel RvT’s en RvC’s bezinnen zich op de nieuwe regelgeving.

Dokters4dokters begeleidt in dit kader:

  • het proces van de jaarlijkse (zelf-)evaluatie RvT-RvC
  • het proces van de jaarlijkse beoordeling van de bestuurder(s) vanuit het werkgeversperspectief, inclusief 360º feedback
  • het ontwikkelen van een visie op toezichthouden.