Goed samenwerken in een groep vraagt veel van de deelnemers. Zeker als er weinig tijd is om hieraan steeds aandacht te besteden.

Waar het vaak op mis gaat is:

 • heldere communicatie
 • op een constructieve manier feedback geven en ontvangen
 • de ervaren veiligheid in de groep
 • gedeelde doelen
 • een duidelijke rolverdeling
 • heldere afspraken over de structuur van de vakgroep en de procedures
 • elkaar voldoende in levende lijve zien
 • omgaan met verschillen in verwachtingen, karakters en levensfase.

Voor je het weet laat de samenwerking op één of meerdere van deze punten te wensen over. Dan kunnen er vertekende beelden ontstaan van de ander(en) en daalt het onderling vertrouwen. Met ergernissen en conflicten als gevolg.

Wij bieden support en begeleiding met o.a.:

 • conflictbemiddeling (binnen de vakgroep, tussen vakgroepen en/of met andere groepen in het ziekenhuis of de organisatie)
 • procesbegeleiding over langere tijd (bijvoorbeeld bij het opstellen van een meerjarenplan)
 • begeleiding bij fusie van vakgroepen
 • vaardigheidstraining etc.

Elk traject wordt op maat gemaakt, in nauw overleg met de opdrachtgever.
Afhankelijk van de grootte van de groepen wordt met één of meerdere begeleiders gewerkt.