Erna werkt sinds ruim 10 jaar als coach/consultant in de zorg (standplaats Naarden). Als medicus en door haar brede organisatorische en coach-ervaring kent zij van nabij de -vaak ingewikkelde- dynamiek tussen professionals en met de organisatie.

Erna houdt zich vooral bezig met coaching, begeleiding en het doen van onderzoek binnen zorgorganisaties + de advisering daarover.

Dat kan bijvoorbeeld gaan over:

  • professionals die qua communicatie of samenwerking bepaalde zaken willen veranderen
  • vakgroepen waar het niet lekker loopt
  • de wens van professionals om te reflecteren op de eigen rol en positie (al dan niet binnen de context van de organisatie)
  • het begeleiden van hei-dagen als het gaat om visieontwikkeling, strategische planning, organisatiewijzigingen etc.
  • opdrachten van bestuurders/RvT’s om analyses te maken van gesignaleerde problematiek.

 

Door haar achtergrond als medisch professional met management- en bestuurlijke ervaring, alsook door toezichthoudende rollen begrijpt zij welke dilemma’s en vraagstukken zich in deze diverse contexten kunnen voordoen, zowel op persoonlijk en professioneel niveau als op het vlak van leiderschap en management.

In haar werk als internationaal geaccrediteerd coach/consultant begeleidt Erna persoonlijke inzicht- en besluitvormingsprocessen met behulp van onderzoekende gesprekken. Zij helpt haar cliënten passende oplossingen of verander-strategieën te vinden. Daarbij kan eventueel gebruik gemaakt worden van assessments (o.a. Birkman) die inzicht geven in het eigen gedrag, onderliggende motieven/beweegredenen en de verwachtingen die impliciet bestaan over relaties binnen de sociale context.

Erna is als coach o.m. verbonden aan de Academie voor Medisch Specialisten en is een van de vaste begeleiders van intervisiegroepen bij de opleiding Management voor Medici. Daarnaast werkt zij ook in de “Care” en in de 1e lijn.
Zij was hiervoor enkele jaren als parttime directeur verantwoordelijk voor de Academy van het Greenleaf Center for Servant Leadership Europe.

Gedurende meer dan 20 jaar bekleedde zij verschillende posities binnen de financiële sector. Als laatste de rol van directeur Human Resources Nederland bij ABN-AMRO. Eerder was zij als medicus werkzaam in zowel de gezondheidszorg, de universitaire omgeving als in de verzekeringswereld. Erna leidde regelmatig workshops in Masteropleidingen en trad op als dagvoorzitter bij congressen.

In Rotterdam studeerde Erna geneeskunde. Zij specialiseerde zich in arbeids- en bedrijfsgeneeskunde en haalde enkele jaren daarna haar Masters in Management en Organisatie. Daarna volgden een leergang Personeelsmanagement bij SIOO en bij de Business School Michigan (USA) vervolgde zij dit met het programma Advanced Human Resources. Op de Universiteit van Helsinki verdiepte zij zich in Agemanagement. Met betrekking tot coaching werd zij opgeleid in Zürich (CH, Lore International Institute). Om de academische component daaraan toe te voegen volgde zij de post graduate opleiding Executive Coaching aan zowel de VU als de Ashridge Business School (UK). Als laatste rondde zij de post graduate leergang Interveniëren voor Commissarissen en Toezichthouders aan de VU af.

 

Aanvullende informatie

Amargon Consultancy & Coaching

Gooimeer 7
1411 DD Naarden

M  +31(0)6 514 790 60
E   erna.baars@amargon.nl
W amargon.nl