Mijn loopbaan begon ik als huisarts. In 1998 switchte ik naar het bedrijfsleven om te leren en te ervaren wat samenwerking tot een succes maakt. Niet dat ik genoeg had van het doktersbestaan, wel wilde ik ook andere aspecten van het werkleven leren kennen. Ik ben nog steeds arts, zei het niet praktiserend.
Sinds 2007 werk ik, met Leiden als uitgangspunt, als zelfstandig adviseur, trainer en coach in de zorg.

Over mijn werk:
Vaak werk ik aan samenwerkingsvragen tussen professionals en tussen professionals en ‘het management’. Dat doe ik in de eerste en in de tweede lijn. Bij grote vakgroepen en een hectisch, druk beroepsleven kunnen dit complexe vragen zijn die van tijd tot tijd aandacht nodig hebben. In de vorm van voorbereiden en begeleiden van heidagen, visie- en strategietrajecten of het weer op gang helpen van de samenwerking kan ik u ondersteunen.

Bij de Academie voor Medisch Specialisten ben ik programmaleider van de ‘Talentenklas medisch Leiderschap voor AIOS’ , een intensieve éénjarige leergang rond het belangrijke en inspirerende thema medisch leiderschap. Aan dit thema werk ik met groepen medici in de eerste en in de tweede lijn. Medisch leiderschap biedt voor veel artsen de mogelijkheid om op verschillende manieren verantwoordelijkheid te nemen voor een goede zorg.

Als coach ben ik verbonden aan en voorzitter van het Netwerk Coaches van de Academie voor Medisch Specialisten, een netwerk van gekwalificeerde en ervaren coaches voor medici. Ook neem ik deel aan het programma ‘challenge en support’, een coachprogramma voor AIOS en stafleden aan het Erasmus MC. Ieder komt in zijn werk wel eens op een punt waar het erg behulpzaam is om met een neutrale buitenstaander te spreken over belangrijke vragen en dilemma’s.

Als toezichthouder ken ik de complexe, maatschappelijke en financiële context van ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Door mijn achtergrond en opdrachten in de zogenaamde profit sector ken ik ook de dynamiek van het marktgericht en ondernemend (moeten) werken, in zijn positieve en zijn negatieve aspecten.

In 2016 verscheen van mijn hand het boek ‘Vitaliteitsbijbel, op weg naar vitaliteit in negen stappen’ en in 2012 mijn bundel interviews met medisch specialisten ‘Captains of medicine’; ook in 2012 verscheen onder mijn redactie de bundel ‘In en uit de maatschap’.

 

Aanvullende informatie

Paul Wormer arts MBA

Jan van Houtkade 11
2311 PC Leiden

M +31 (0)6 412 287 89
E   info@paulwormer.nl
W paulwormer.nl  en paulwormer.de